SẢN PHẨM MỚI

 

Nồi hơi điện 60 KW

Mã sản phẩm: EBE 60

EB - 60
88.8 KG/H
   

Nồi hơi điện 12 KW

Mã sản phẩm: EBE 12

EB - 12
18.5 KG/H
 
 

Nồi hơi điện 18 KW

Mã sản phẩm: EBE 18

BE - 18
25.3 KG/H
   

Nồi hơi điện 24 KW

Mã sản phẩm: EBE 24

EB - 24
37.5 KG / H
 
 

Nồi hơi điện 36 KW

Mã sản phẩm: EBE 36

EB - 36
54.8 KG / H
   

Bàn hút chân không

Mã sản phẩm: B01

 
Đang tải...