Nồi hơi điện

Nồi hơi điện rửa xe


Nồi hơi điện 12 KW

Mã sản phẩm: EBE 12

Còn hàng
EB - 12
18.5 KG/H
Loại máy Nồi hơi điện
Hãng sản xuất Sungeun
Mã ID EBE - 12
Model EB - 12
Số Serial  
Năm sản xuất 2017
Giờ hoạt động 14.7 KG/H
Công xuất 12 KW
Chất lượng SP Mới 100%
Nơi bán Hà Nội

Nồi hơi điện 18 KW

Mã sản phẩm: EBE 18

Còn hàng
BE - 18
25.3 KG/H
Loại máy Nồi hơi điện
Hãng sản xuất Sungeun
Mã ID EBE - 18
Model EB - 18
Số Serial  
Năm sản xuất 2017
Giờ hoạt động  22.1 KG/H
Công xuất 18 KW
Chất lượng SP Mới 100%
Nơi bán Hà Nội

Nồi hơi điện 24 KW

Mã sản phẩm: EBE 24

Còn hàng
EB - 24
37.5 KG / H
Loại máy Nồi hơi điện
Hãng sản xuất Sungeun
Mã ID EBE 24
Model EB 24
Số Serial  
Năm sản xuất 2017
Giờ hoạt động 31.4 KG / H
Công xuất 24 KW
Chất lượng SP Mới 100%
Nơi bán Hà Nội

Nồi hơi điện 36 KW

Mã sản phẩm: EBE 36

Còn hàng
EB - 36
54.8 KG / H
Loại máy Nồi hơi điện
Hãng sản xuất Sungeun
Mã ID EBE - 36
Model EB 36
Số Serial  
Năm sản xuất 2017
Giờ hoạt động  52.3 KG / H
Công xuất 36 KW
Chất lượng SP Mới 100%
Nơi bán Hà Nội

Nồi hơi điện 60 KW

Mã sản phẩm: EBE 60

Còn hàng
EB - 60
88.8 KG/H

 

Loại máy Nồi hơi điện
Hãng sản xuất Sungeun
Mã ID EBE - 60
Model EB - 60
Số Serial  
Năm sản xuất 2017
Giờ hoạt động 93 KG/H
Công xuất 60 KW
Chất lượng SP Mới 100%
Nơi bán Hà Nội
Đang tải...